marter verjagen

Bron: iStock

Het is een veelvoorkomend probleem: marters die zich nestelen in onze schuurtjes, zolders of zelfs onder de motorkap van de auto. Deze kleine roofdieren zijn niet alleen een bron van overlast door hun lawaai en knaagschade, maar kunnen ook gevaarlijk zijn voor huisdieren en elektrische bedradingen. Ik heb me daarom verdiept in effectieve methoden om marters te verjagen en wil mijn bevindingen graag met jullie delen.

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat marters aantrekt. Ze zoeken naar warme, beschutte plekken waar ze ongestoord kunnen leven. Als je merkt dat er regelmatig marters rondom jouw eigendommen scharrelen, is het zaak snel actie te ondernemen voordat ze schade aanrichten of zich permanent vestigen.

Er zijn diverse humane manieren om deze dieren weg te houden zonder hen pijn te doen of het ecosysteem te verstoren. In dit artikel zal ik verschillende strategieën bespreken zoals het gebruik van marterverjagende geuren, ultrasonische apparaten en fysieke barrières die ervoor zorgen dat jouw omgeving minder uitnodigend wordt voor deze nieuwsgierige bezoekers. Het doel is niet alleen om de marters op korte termijn weg te jagen, maar ook om herhaling van hun bezoeken in de toekomst te voorkomen.

Waarom marters verjagen?

Marters kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen. Ze staan bekend om hun scherpe tanden en klauwen waarmee ze isolatiematerialen, kabels en slangen in auto's vernielen. Vooral de steenmarter laat zich niet makkelijk afschrikken en kan een ware plaag vormen in stedelijke gebieden.

 • Beschadiging aan auto's Marters zijn gek op de warme plekken onder de motorkap van auto’s. Eens genesteld, knabbelen ze graag aan bougiekabels en isolatie. De gevolgen hiervan kunnen variëren van irritante motorstoringen tot kostbare reparaties.

 • Overlast in huis In huizen kruipen marters vaak op zolders of tussen plafonds waar ze nestelen en lawaai maken, vooral 's nachts. Hun urine en uitwerpselen kunnen ook leiden tot onaangename geurtjes.

 • Gevaar voor biodiversiteit Steenmarters jagen op kleine zoogdieren en vogels, inclusief bedreigde soorten. Hun roofgedrag kan lokale ecosystemen dusdanig beïnvloeden dat het de biodiversiteit aantast.

Het verjagen van marters is belangrijk om schade te voorkomen en evenwicht in de natuurlijke habitat te bewaren. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn het plaatsen van martervrije hekken rond eigendommen of het gebruik van ultrasone verjagers die geluidsgolven uitzenden die alleen hoorbaar zijn voor marters.

Het is wel essentieel om bij het verjagen van marters rekening te houden met dierenwelzijn; gewelddadige methodes zijn uit den boze. Daarnaast moeten we ons realiseren dat marters beschermde diersoorten kunnen zijn, waarvoor specifieke regels gelden omtrent hun bestrijding.

Door deze risico’s serieus te nemen en gepaste maatregelen te treffen kun je overlast door marters effectief tegengaan zonder hen schade toe te brengen of het milieu nadelig te beïnvloeden.

Hoe marters verjagen?

Marters kunnen een ware plaag zijn. Ze nestelen zich graag op warme en beschutte plekken zoals auto's en zolders, waar ze schade kunnen aanrichten aan kabels en isolatiemateriaal. Het is dus belangrijk om effectieve methoden te vinden om deze dieren te weren.

Eén populaire methode is het gebruik van ultrasone verjagers die geluidsgolven uitzenden die onhoorbaar zijn voor mensen, maar wel irritant voor marters. Deze apparaten werken op batterijen of met een netstroomverbinding en kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden in gebieden waar de marter actief is.

Geur kan ook een krachtig hulpmiddel zijn. Mijn ervaring leert dat marters niet houden van de geur van mensenhaar of bepaalde specerijen zoals peper. Door deze materialen rondom je auto of huis te verspreiden, kun je proberen deze dieren af te schrikken.

 • Mensenhaar uit de borstel

 • Hondenhaar

 • Verspreiding van peper

Daarnaast is het voorkomen dat marters toegang krijgen tot plaatsen waar ze niet gewenst zijn essentieel:

 • Dicht alle gaten en kieren in gebouwen.

 • Plaats gaas over schoorstenen en ventilatieopeningen.

 • Bescherming bieden aan kabels in auto's door middel van speciale buizen.

Preventie speelt eveneens een grote rol; zorg ervoor dat er geen etensresten rondom het huis liggen die als voedselbron kunnen dienen voor marters. Een opgeruimde tuin zonder rommelige hoekjes maakt jouw eigendom minder aantrekkelijk voor hen.

Tot slot kan samenwerking met professionals soms noodzakelijk zijn. Als zelfstandige methodes niet werken, kan het inschakelen van ongediertebestrijding uitkomst bieden om de marter duurzaam te verjagen of zelfs te vangen en elders vrij te laten waar hij geen overlast veroorzaakt.

Natuurlijke methoden om marters te verjagen

Marters kunnen voor heel wat overlast zorgen. Gelukkig zijn er natuurlijke manieren om deze dieren uit je tuin of huis te houden zonder ze schade toe te brengen. Ik deel graag enkele tips die mij geholpen hebben.

 • Gebruik van geuren: Marters hebben een sterke reukzin en bepaalde geuren staan hen tegen.

  • Hondenhaar: Verspreid hondenhaar rond mogelijke ingangen. De geur van een potentieel roofdier kan marters afschrikken.

  • Mottenballen: Leg ze op plekken waar marters binnen kunnen komen. De sterke geur is onaangenaam voor hen.

Het gebruik van ultrasone verjagers is ook een effectieve methode. Deze apparaten stoten geluidsgolven uit die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel irriterend voor marters.

 • Ultrasone verjagers:

Zorg ervoor dat je tuin minder aantrekkelijk is voor marters door voedselbronnen weg te nemen.

 • Tuinbeheer:

  • Sluit vuilnisbakken goed af

  • Ruim gevallen fruit snel op

  • Voorkom toegang tot composthopen

Daarnaast kun je fysieke barrières aanbrengen zoals gaas of speciale kragen rond bomen zodat marters niet naar binnen kunnen klimmen.

Planten kunnen ook helpen bij het weren van deze dieren. Sommige plantensoorten verspreiden geuren die marters liever vermijden.

 • Afschrikkende planten:

  • Lavendel

  • Pepermunt

  • Citroengeraniums

Deze natuurlijke methodes bieden een diervriendelijke oplossing en helpen de balans in je leefomgeving te bewaren zonder het ecosysteem te schaden. Vergeet niet dat regelmaat in preventie belangrijk is; marter gewoontes kunnen hardnekkig zijn!

Verjagen met behulp van geuren en geluiden

Marters hebben een uitstekend reukvermogen, waardoor geur een effectieve methode kan zijn om ze te verjagen. Ik heb ontdekt dat er verschillende middelen op de markt zijn die specifiek ontworpen zijn om marters af te schrikken door middel van onaangename geuren voor deze dieren. Bijvoorbeeld:

 • Martervrije sprays of granulaat die geuren bevatten zoals ammoniak of pepermuntolie.

 • Huismiddeltjes zoals het verspreiden van mottenballen of het gebruik van hondenhaar kunnen ook helpen, omdat marters natuurlijke vijanden willen vermijden.

Het is echter belangrijk regelmatig de geurbronnen te vernieuwen omdat ze na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen.

Naast geur is geluid ook een krachtige afschrikmiddel tegen marters. Ze zijn namelijk erg territoriaal en bepaalde geluidsfrequenties kunnen hen doen denken dat er een andere marter in de buurt is. Dit kan ertoe leiden dat ze het gebied gaan mijden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Ultrasone marterverjagers die geluidsgolven uitzenden die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel storend werken voor marters.

 • Radios zachtjes aan laten staan op een talkradiozender kan soms genoeg menselijke activiteit simuleren om marters af te schrikken.

Ik raad altijd aan om meerdere methodes te combineren voor het beste resultaat aangezien marters zich snel kunnen aanpassen aan één enkele afschrikmethode.

Tenslotte merk ik op dat preventie net zo belangrijk is als verjaging. Zorg ervoor dat je geen voedselresten achterlaat en sluit mogelijke toegang tot onderdak goed af. Zo wordt jouw huis of tuin minder aantrekkelijk voor nieuwsgierige marters!

Bescherming van voertuigen tegen marters

Marters kunnen flinke schade aan je auto toebrengen, vooral als ze onder de motorkap kruipen. Ze hebben een voorliefde voor kabels en slangen en dat kan leiden tot dure reparaties. Gelukkig zijn er diverse manieren om je voertuig te beschermen.

 • Gebruik marterverjagende sprays: Er zijn speciale sprays op de markt die een geur verspreiden waar marters niet van houden. Spuit dit regelmatig rondom het motorcompartiment.

 • Installatie van ultrasone verjagers: Deze apparaten geven een geluid af dat voor mensen nauwelijks hoorbaar is maar onaangenaam voor marters. Ze kunnen makkelijk in de auto worden gemonteerd.

 • Motorcompartiment schoonhouden: Marters worden aangetrokken door etensresten of sporen van andere dieren. Een schone motorruimte vermindert de kans op bezoek van deze diertjes.

Een fysieke barrière is ook effectief:

 • Marternetten of gaas plaatsen: Door stevig gaas onder je auto te leggen, kun je voorkomen dat marters zich nestelen op warme plekken bij de motor.

Het is belangrijk om consequent te zijn met deze maatregelen om ervoor te zorgen dat marters wegblijven. Zodra ze ergens comfort vinden, kunnen ze behoorlijk hardnekkig zijn.

Deze stijging laat zien dat het steeds belangrijker wordt maatregelen te nemen om onze voertuigen tegen marters te beschermen.

Tot slot wil ik benadrukken dat preventie altijd beter is dan genezen als het gaat om marteroverlast bij auto's. Met een beetje inspanning en investering kun je jouw wagen vrijwaren van ongewenste gasten en vermijd je onnodige kostenposten door knaagschade!

Conclusie

Het verjagen van marters is een onderwerp waar veel over te zeggen valt. Ik heb gekeken naar verschillende methoden en de effectiviteit ervan. Het is duidelijk dat niet elke methode voor iedere situatie geschikt is. Hieronder vat ik mijn bevindingen samen:

 • Ultrasone verjagers werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel onaangenaam voor marters.

 • Geurverwijderaars maken gebruik van geuren die marters afschrikken zonder schade aan het milieu toe te brengen.

 • Mechanische barrières zoals gaas of speciale platen kunnen fysiek voorkomen dat marters toegang krijgen tot bepaalde gebieden.

Er zijn geen harde statistieken over de succespercentages van deze methodes omdat dit sterk afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en correcte toepassing.

Ik wil benadrukken dat preventieve maatregelen vaak effectiever zijn dan pogingen om marters achteraf te verdrijven. Zorg daarom altijd voor een goede afsluiting van je woning en vermijd het aantrekkelijk maken van je omgeving voor deze dieren door bijvoorbeeld restjes eten buiten te laten liggen.

Ten slotte raad ik aan altijd humane methodes te gebruiken die de marter niet schaden of doden. Mochten simpelere huis-, tuin-, en keukenoplossingen niet baten, overweeg dan professionele hulp in te schakelen. De gezondheid en veiligheid in je leefomgeving staan immers op nummer één!

Door meerdere strategieën tegelijk toe te passen vergroot je de kans op succes bij het martervrij houden van je eigendommen. Wees consistent in je aanpak en blijf observeren welk effect jouw maatregelen hebben; alleen zo kom je tot de beste oplossing tegen overlast door marters!

marter verjagen

Bron: iStock

Het is een veelvoorkomend probleem: marters die zich nestelen in onze schuurtjes, zolders of zelfs onder de motorkap van de auto. Deze kleine roofdieren zijn niet alleen een bron van overlast door hun lawaai en knaagschade, maar kunnen ook gevaarlijk zijn voor huisdieren en elektrische bedradingen. Ik heb me daarom verdiept in effectieve methoden om marters te verjagen en wil mijn bevindingen graag met jullie delen.

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat marters aantrekt. Ze zoeken naar warme, beschutte plekken waar ze ongestoord kunnen leven. Als je merkt dat er regelmatig marters rondom jouw eigendommen scharrelen, is het zaak snel actie te ondernemen voordat ze schade aanrichten of zich permanent vestigen.

Er zijn diverse humane manieren om deze dieren weg te houden zonder hen pijn te doen of het ecosysteem te verstoren. In dit artikel zal ik verschillende strategieën bespreken zoals het gebruik van marterverjagende geuren, ultrasonische apparaten en fysieke barrières die ervoor zorgen dat jouw omgeving minder uitnodigend wordt voor deze nieuwsgierige bezoekers. Het doel is niet alleen om de marters op korte termijn weg te jagen, maar ook om herhaling van hun bezoeken in de toekomst te voorkomen.

Waarom marters verjagen?

Marters kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen. Ze staan bekend om hun scherpe tanden en klauwen waarmee ze isolatiematerialen, kabels en slangen in auto's vernielen. Vooral de steenmarter laat zich niet makkelijk afschrikken en kan een ware plaag vormen in stedelijke gebieden.

 • Beschadiging aan auto's Marters zijn gek op de warme plekken onder de motorkap van auto’s. Eens genesteld, knabbelen ze graag aan bougiekabels en isolatie. De gevolgen hiervan kunnen variëren van irritante motorstoringen tot kostbare reparaties.

 • Overlast in huis In huizen kruipen marters vaak op zolders of tussen plafonds waar ze nestelen en lawaai maken, vooral 's nachts. Hun urine en uitwerpselen kunnen ook leiden tot onaangename geurtjes.

 • Gevaar voor biodiversiteit Steenmarters jagen op kleine zoogdieren en vogels, inclusief bedreigde soorten. Hun roofgedrag kan lokale ecosystemen dusdanig beïnvloeden dat het de biodiversiteit aantast.

Het verjagen van marters is belangrijk om schade te voorkomen en evenwicht in de natuurlijke habitat te bewaren. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn het plaatsen van martervrije hekken rond eigendommen of het gebruik van ultrasone verjagers die geluidsgolven uitzenden die alleen hoorbaar zijn voor marters.

Het is wel essentieel om bij het verjagen van marters rekening te houden met dierenwelzijn; gewelddadige methodes zijn uit den boze. Daarnaast moeten we ons realiseren dat marters beschermde diersoorten kunnen zijn, waarvoor specifieke regels gelden omtrent hun bestrijding.

Door deze risico’s serieus te nemen en gepaste maatregelen te treffen kun je overlast door marters effectief tegengaan zonder hen schade toe te brengen of het milieu nadelig te beïnvloeden.

Hoe marters verjagen?

Marters kunnen een ware plaag zijn. Ze nestelen zich graag op warme en beschutte plekken zoals auto's en zolders, waar ze schade kunnen aanrichten aan kabels en isolatiemateriaal. Het is dus belangrijk om effectieve methoden te vinden om deze dieren te weren.

Eén populaire methode is het gebruik van ultrasone verjagers die geluidsgolven uitzenden die onhoorbaar zijn voor mensen, maar wel irritant voor marters. Deze apparaten werken op batterijen of met een netstroomverbinding en kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden in gebieden waar de marter actief is.

Geur kan ook een krachtig hulpmiddel zijn. Mijn ervaring leert dat marters niet houden van de geur van mensenhaar of bepaalde specerijen zoals peper. Door deze materialen rondom je auto of huis te verspreiden, kun je proberen deze dieren af te schrikken.

 • Mensenhaar uit de borstel

 • Hondenhaar

 • Verspreiding van peper

Daarnaast is het voorkomen dat marters toegang krijgen tot plaatsen waar ze niet gewenst zijn essentieel:

 • Dicht alle gaten en kieren in gebouwen.

 • Plaats gaas over schoorstenen en ventilatieopeningen.

 • Bescherming bieden aan kabels in auto's door middel van speciale buizen.

Preventie speelt eveneens een grote rol; zorg ervoor dat er geen etensresten rondom het huis liggen die als voedselbron kunnen dienen voor marters. Een opgeruimde tuin zonder rommelige hoekjes maakt jouw eigendom minder aantrekkelijk voor hen.

Tot slot kan samenwerking met professionals soms noodzakelijk zijn. Als zelfstandige methodes niet werken, kan het inschakelen van ongediertebestrijding uitkomst bieden om de marter duurzaam te verjagen of zelfs te vangen en elders vrij te laten waar hij geen overlast veroorzaakt.

Natuurlijke methoden om marters te verjagen

Marters kunnen voor heel wat overlast zorgen. Gelukkig zijn er natuurlijke manieren om deze dieren uit je tuin of huis te houden zonder ze schade toe te brengen. Ik deel graag enkele tips die mij geholpen hebben.

 • Gebruik van geuren: Marters hebben een sterke reukzin en bepaalde geuren staan hen tegen.

  • Hondenhaar: Verspreid hondenhaar rond mogelijke ingangen. De geur van een potentieel roofdier kan marters afschrikken.

  • Mottenballen: Leg ze op plekken waar marters binnen kunnen komen. De sterke geur is onaangenaam voor hen.

Het gebruik van ultrasone verjagers is ook een effectieve methode. Deze apparaten stoten geluidsgolven uit die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel irriterend voor marters.

 • Ultrasone verjagers:

Zorg ervoor dat je tuin minder aantrekkelijk is voor marters door voedselbronnen weg te nemen.

 • Tuinbeheer:

  • Sluit vuilnisbakken goed af

  • Ruim gevallen fruit snel op

  • Voorkom toegang tot composthopen

Daarnaast kun je fysieke barrières aanbrengen zoals gaas of speciale kragen rond bomen zodat marters niet naar binnen kunnen klimmen.

Planten kunnen ook helpen bij het weren van deze dieren. Sommige plantensoorten verspreiden geuren die marters liever vermijden.

 • Afschrikkende planten:

  • Lavendel

  • Pepermunt

  • Citroengeraniums

Deze natuurlijke methodes bieden een diervriendelijke oplossing en helpen de balans in je leefomgeving te bewaren zonder het ecosysteem te schaden. Vergeet niet dat regelmaat in preventie belangrijk is; marter gewoontes kunnen hardnekkig zijn!

Verjagen met behulp van geuren en geluiden

Marters hebben een uitstekend reukvermogen, waardoor geur een effectieve methode kan zijn om ze te verjagen. Ik heb ontdekt dat er verschillende middelen op de markt zijn die specifiek ontworpen zijn om marters af te schrikken door middel van onaangename geuren voor deze dieren. Bijvoorbeeld:

 • Martervrije sprays of granulaat die geuren bevatten zoals ammoniak of pepermuntolie.

 • Huismiddeltjes zoals het verspreiden van mottenballen of het gebruik van hondenhaar kunnen ook helpen, omdat marters natuurlijke vijanden willen vermijden.

Het is echter belangrijk regelmatig de geurbronnen te vernieuwen omdat ze na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen.

Naast geur is geluid ook een krachtige afschrikmiddel tegen marters. Ze zijn namelijk erg territoriaal en bepaalde geluidsfrequenties kunnen hen doen denken dat er een andere marter in de buurt is. Dit kan ertoe leiden dat ze het gebied gaan mijden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Ultrasone marterverjagers die geluidsgolven uitzenden die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel storend werken voor marters.

 • Radios zachtjes aan laten staan op een talkradiozender kan soms genoeg menselijke activiteit simuleren om marters af te schrikken.

Ik raad altijd aan om meerdere methodes te combineren voor het beste resultaat aangezien marters zich snel kunnen aanpassen aan één enkele afschrikmethode.

Tenslotte merk ik op dat preventie net zo belangrijk is als verjaging. Zorg ervoor dat je geen voedselresten achterlaat en sluit mogelijke toegang tot onderdak goed af. Zo wordt jouw huis of tuin minder aantrekkelijk voor nieuwsgierige marters!

Bescherming van voertuigen tegen marters

Marters kunnen flinke schade aan je auto toebrengen, vooral als ze onder de motorkap kruipen. Ze hebben een voorliefde voor kabels en slangen en dat kan leiden tot dure reparaties. Gelukkig zijn er diverse manieren om je voertuig te beschermen.

 • Gebruik marterverjagende sprays: Er zijn speciale sprays op de markt die een geur verspreiden waar marters niet van houden. Spuit dit regelmatig rondom het motorcompartiment.

 • Installatie van ultrasone verjagers: Deze apparaten geven een geluid af dat voor mensen nauwelijks hoorbaar is maar onaangenaam voor marters. Ze kunnen makkelijk in de auto worden gemonteerd.

 • Motorcompartiment schoonhouden: Marters worden aangetrokken door etensresten of sporen van andere dieren. Een schone motorruimte vermindert de kans op bezoek van deze diertjes.

Een fysieke barrière is ook effectief:

 • Marternetten of gaas plaatsen: Door stevig gaas onder je auto te leggen, kun je voorkomen dat marters zich nestelen op warme plekken bij de motor.

Het is belangrijk om consequent te zijn met deze maatregelen om ervoor te zorgen dat marters wegblijven. Zodra ze ergens comfort vinden, kunnen ze behoorlijk hardnekkig zijn.

Deze stijging laat zien dat het steeds belangrijker wordt maatregelen te nemen om onze voertuigen tegen marters te beschermen.

Tot slot wil ik benadrukken dat preventie altijd beter is dan genezen als het gaat om marteroverlast bij auto's. Met een beetje inspanning en investering kun je jouw wagen vrijwaren van ongewenste gasten en vermijd je onnodige kostenposten door knaagschade!

Conclusie

Het verjagen van marters is een onderwerp waar veel over te zeggen valt. Ik heb gekeken naar verschillende methoden en de effectiviteit ervan. Het is duidelijk dat niet elke methode voor iedere situatie geschikt is. Hieronder vat ik mijn bevindingen samen:

 • Ultrasone verjagers werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel onaangenaam voor marters.

 • Geurverwijderaars maken gebruik van geuren die marters afschrikken zonder schade aan het milieu toe te brengen.

 • Mechanische barrières zoals gaas of speciale platen kunnen fysiek voorkomen dat marters toegang krijgen tot bepaalde gebieden.

Er zijn geen harde statistieken over de succespercentages van deze methodes omdat dit sterk afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en correcte toepassing.

Ik wil benadrukken dat preventieve maatregelen vaak effectiever zijn dan pogingen om marters achteraf te verdrijven. Zorg daarom altijd voor een goede afsluiting van je woning en vermijd het aantrekkelijk maken van je omgeving voor deze dieren door bijvoorbeeld restjes eten buiten te laten liggen.

Ten slotte raad ik aan altijd humane methodes te gebruiken die de marter niet schaden of doden. Mochten simpelere huis-, tuin-, en keukenoplossingen niet baten, overweeg dan professionele hulp in te schakelen. De gezondheid en veiligheid in je leefomgeving staan immers op nummer één!

Door meerdere strategieën tegelijk toe te passen vergroot je de kans op succes bij het martervrij houden van je eigendommen. Wees consistent in je aanpak en blijf observeren welk effect jouw maatregelen hebben; alleen zo kom je tot de beste oplossing tegen overlast door marters!

door GT

Deel: